סדנאות רב תחומיות


מטרתנו העיקרית בתחום הסדנאות הרב תחומיות הינה הקניית מיומנויות ישומיות הנדרשות לניהול ולעבודה שוטפת.
הסדנאות הינן רב תחומיות ועוסקות במספר רב של נושאים ומיומנויות.
בנוסף מתקיימות סדנאות לבנייה ופיתוח של צוותים אורגניים.
הסדנאות מועברות הן לצוותים הומוגניים והן לצוותים רב סקטוריאלים. חלקן מיועדות למנהלים וחלקן לעובדים.

 


 

הסדנאות כולן מבוססות על מודלים יחודיים שפותחו בחברתינו והוטמעו בהצלחה בארגונים רבים.
כל הסדנאות מתבססות על למידה חווייתית וכוללות מיגוון של מתודולוגיות מאתגרות.
בחלק מהסדנאות ניתן לשלב גם התנסות (ODT (OUTDOOR TRAINING).
התוכנית והמודלים הסדנאיים מותאמים באופן מדויק לצרכי הארגון .
בנוסף, בכל מודל משולבות סימולציות מעולם התוכן היומיומי של משתתפי כל קבוצה סדנאית.

להלן רשימה חלקית של סדנאות המועברות ע"י חברת שביט:
 

ניהול מצבי שרות:

מתן שרות הינו מצב מורכב הדורש ניהול תמידי. נמ"ש = ניהול מצב שרות, הינו תפיסת ניהול יחודית הפותחה בחברתינו.
הסדנא עוסקת בהגדרת תחומי הניהול הרלוונטיים למצב השרות וכן מעניקה כלים אפקטבייים לניהול מצבי שרות מורכבים.

שיפור אכות השרות וחווית המטופל:

הסדנא מקנה את תפיסת השרות האכותי והשפעת נותני השרות על חווית המטופל.
בסדנא ניתנים מודלים חדשניים לניתוח ממדי השרות הארגוניים ומרכיבי שביעות רצון הלקוח.
בנוסף, מתורגלים כלים חדשניים להשפעה חיובית על חווית המטופל הן ברמת התקשורת הבין אישית והן ברמת התרבות הארגונית.

התמודדות עם לקוחות אלימים:

ארגוני המאה ה-21 מאופיינים בצורך לפעול ולהצליח בתוך סביבה מורכבת המשתנה תדיר.
שינויי הסביבה מאופיינים בין היתר ב"הופעתו" של ה"לקוח התובעני" המודע לצרכיו ול"חובתו" של הארגון נותן השרות לספקם.
התחרות האגרסיבית הקיימת בתחום השרות מתקמדת היום ב"זירת שביעות רצון הלקוחות".
המלחמה על ליבו וכיסו של הלקוח מוטלת היום על כל עובד ועובד בארגון. אחד מתוצאותיו העגומות של מצב מורכב זה הינו תופעת האלימות המילולית והפיסית של לקוחות. הסדנא עוסקת בניתוח איפיוני הלקוח האלים והסיבות להתפרצות האלימות ובעיקר בהקניית כלים ומיומנויות הן למניעת התפרצויות אלימות, הן להפחתתן וכמובן ליכולת התמודדות מושכלת במידה ואכן התנהגות אלימה מתרחשת.

מתן שירות דרך הטלפון:

חלק מהשרות הניתן ע"י ארגונים רבים נעשה באמצעות הטלפון.
לשרות הניתן טלפונית מאפיינים יחודיים ודגשים המבדילים אותו משרות הניתן פנים אל פנים.
בסדנא מקבלים המשתתפים עקרונות של מתן שרות באמצעות הטלפון וכן כלים ישומיים.
דגש מיוחד ניתן לפיתוח דפוסי תקשורת אפקטיבית במהלך מתן השרות והן התמודדות עם לקוחות קשים.
במהלך הסדנא מתורגלים מצבים סימולטיבים שונים של מתן שרות טלפוני.

מנהיגות שירותית:

בארגון הפועל במסגרת תרבות שירותית עולה הצורך במנהיגים המקדמים תרבות זו ומובילים את הארגון ואת עובדיו למצוינות.
המצוינות השירותית תלויה רבות בכישורי המנהיגות של העומד בראש הצוות.
המנהיגות השירותית מקדמת את הארגון תוך שיפור האיכות של החיים הארגוניים.
"
מנהיג שרותי" מודע לאחריותו הניהולית ל "זרימה שוטפת וחלקה" של תהליכי העבודה הצוותיים.
כל זאת, תוך דאגה להתפתחות העובדים, צמיחתם ושיתופם בתהליכי קבלת החלטות תוך מתן תשומת לב לצרכיהם וצרכי לקוחותיהם.
הסדנא עוסקת בלמידת משמעות המנהיגות השירותית ומקנה כלים ניהוליים להטמעתה.

ניהול תחקירים של כישלונות והצלחות ארגוניים:

ניהול תחקירים וניתוחי ארוע הינם תהליכים קריטיים במסגרת הלמידה הארגונית.
הסדנא מתמקד במתן כלים לביצוע תחקיר אפקטיבי הן לתהליכים מוצלחים והן לתהליכים לא מוצלחים.
כמו כן ינתנו כלים לשימוש בתוצרי התחקיר ללמידה ארגונית ולשיפור האפקטיביות הארגונית.
הסדנא מבוססת על מודלים ייחודים שפותחו בחברת "שביט" לניהול תחקירים ולביצוע ניתוחי ארוע.

יצירתיות ככלי להגברת אפקטיביות אישית וניהולית:

במציאות המורכבת של שנות ה-2000 בה קצב השינויים גדול ומהיר, נדרשים מנהלים ועובדים לחשיבה יצירתית.
החשיבה היצירתית הינה חלק מתהליכי קבלת החלטות, תכנון וביצוע של תהליכים ארגוניים.
הסדנא מקנה עקרונות של חשיבה יצירתית וישומם בתהליכים ארגוניים בכלל ובתהליכי קבלת החלטות בפרט.
כמו כן עוסקת הסדנא באימון לחשיבה יצירתית.

הפסיכולוגיה החברתית בשרות המנהל ו/או העובד בארגון:

סדנא חוויתית המתבססת על תובנות אשיות וארגוניות מהמחקרים המובילים בתחום הפסיכולוגיה החברתית.
על בסיס התובנות המרכזיות מעניקה הסדנא הן כלים לניתוח ההתנהגות הארגונית והבנתה והן מיומנויות להתמודדות עם השלכות נפוצות.

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות:

קבלת החלטות הינה מאבני היסוד בהתנהלות הארגונית.
משתתפי הסדנא לומדים להכיר את דפוסי קבלת ההחלטות המאפיינים אותם ומשמעות דפוסים אלה על תהליכי קבלת ההחלטות.
כמו כן, ניתנים בסדנא כלים ישומיים לביצוע תהליכי קבלת החלטות אפקטיביים תוך שילוב חשיבה יצירתית.
המשתתפים מבצעים תהליכי קבלת החלטות במהלך הסדנא.

תפיסות חדשניות בניהול:

שנות ה-2000 מייצרות אתגרים מורכבים ביותר למנהלים.
המנהלים בכל הדרגים אינם יכולים להמשיך ולפעול בפרדיגמות ובתפיסות ישנות ונדרשים לשכלל את שיטות הניהול שלהם ולבסס אותן על תפיסות מתקדמות וחדשניות.בסדנא נחשפים המשתתפים לתפיסות המתקדמות ביותר בניהול תוך מתן דגש להטמעתן וליישומן בתהליכי העבודה היחודיים של כל משתתף בארגונו.

התמודדות עם קונפליקטים:

קונפליקטים הינם חלק בלתי נפרד מההוויה הארגונית.התמודדות נכונה עשויה להוביל לשיפור התקשורת ולשיפור העבודה בארגון.
הסדנא מתמקדת בהבנת הסגנון האישי של המשתתפים בהתמודדות עם קונפליקטים וכן נותנת כלים להתמודדות אפקטיבית תוך מתן דגש לתרבות ולהוויה הארגונית של כל המשתתפים.

תקשורת בין אישית:

תקשורת בין אישית הינה תנאי לעבודה בכל מערכת ארגונית ואישית.
הסדנא מתמקדת בהבנת תהליכי תקשורת, מתן כלים לתקשורת אפקטיבית ותקשורת אסרטיבית .
כמו כן עוסקת הסדנא בקשיים בתקשורת והתמודדות עם קשיים אלה.הסדנא הינה חוויתית ביותר וכוללת תרגילים וסימולציות שונות.

ראיון עובדים:

ראיון עובדים הינו אחד הכלים הארגוניים הנפוצים לצורך קבלת החלטות פרסונליות ו/או ארגוניות.
ראיון העובדים נערך לצרכים שונים כגון:קבלה לעבודה, ניוד בין תפקידים, קידום, התאמה לעבודה עם צוות מסויים/פרויקט מסויים ועוד.
ראיון הינו מיומנות ספציפית ומורכבת. חברת שביט עורכת סדנאות יישמויות להקניית המיומנות ולתרגולה.

הצגת נושא:

לא אחת נדרשים מנהלים ועובדים להציג נושא בפני פורומים שונים החל מישיבות צוות ועד כנסים מרובי משתתפים.
הסדנא נותנת כלים לתכנון פרזנטציה, דרכים אפקטיביות להעברת מסר ודרכי עמידה מול קהל.
במהלך הסדנא מתנסים המשתתפים הן בתכנון פרזנטציה והן בהצגת נושא הלכה למעשה.

עבודת צוות:

בכל ארגון קיימים צוותי עבודה וניהול. על מנת שהצוות ישיג את מטרותיו ויעבוד בצורה אפקטיבית חייבים חברי הצוות לעבוד בשיתוף פעולה.
הסדנא מתמקדת בהקניית תהליכי עבודה צוותיים המגבירים את אפקטיביות הצוות תוך התאמה מירבית לצוותים הספציפיים של המשתתפים.
הכלים הניתנים בסדנא מתורגלים ומיושמים כחלק מההליך הסדנאי.

ניהול זמן:

משאב הזמן הוא משאב יקר.בארגונים כיום קיים קושי הולך וגובר להתמודד עם הזמן הנתון העומד לרשותנו.
קושי זה נכון לכלל העובדים בארגון ונכון פי כמה למנהלים.על מנת לנהל את הזמן בצורה אפקטיבית יותר יש להיעזר בכלים שונים.
הסדנא עוסקת בזיהוי האופן בו כל אחד מהמשתתפים מנהל את זמנו ולאור זאת כיצד יכול להפוך את ניהול הזמן שלו לאפקטיבי יותר.
כמו כן מקנה הסדנא כלים ישומיים לניהול אפקטיבי של זמן. הכלים מתורגלים במהלך הסדנא.

ניהול משא ומתן:

בכל מקום בו יש אנשים הקשורים זה לזה מתקיימים תהליכי משא ומתן.
תהליכי משא ומתן מתקיימים בין עובדים בארגון, בין מנהלים לעובדים, בין מנהלים למנהלים, בין אנשי הארגון ללקוחותיו ובין אנשי הארגון לספקים.
הסדנא מתמקדת במתן כלים לניהול אפקטיבי של משא ומתן המביא למיקסום עמדות צד אחד מבלי לפגוע בצד האחר.
במהלך הסדנא ילמדו כלים וטכניקות לניהול אפקטיבי של מו"מ.
הכלים יתורגלו ע"י סימולציות המשקפות מצבי מו"מ מהארגונים בהם עובדים המשתתפים.

התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה:

"הלחץ הוא מחלת המאה העשרים והמאה העשרים ואחת". עובדים רבים חווים לחץ במקום עבודתם המוביל לשחיקה.
השחיקה פוגעת בתפקוד העובד ובתפקוד הארגון כולו.הסדנא מתמקדת בזיהוי גורמי הלחץ והשחיקה המשפיעים על המשתתפים.
המשתתפים מקבלים במהלך הסדנא כלים להתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה.
מנהלים המשתתפים בסדנא בנושא זה מקבלים כלים לניהול מצבי לחץ וכלים להפחתת שחיקה בקרב הכפופים להם.

שווק ובניית אסטרטגיה שיווקית:

כל עובד ומנהל בארגון עוסקים כחלק מתפקידם בשיווק גם אינם מוגדרים כאנשי שיווק בארגון.
הדבר נכון שבעתיים כאשר העובדים נמצאים בחזית השרות ללקוחות.
בארגונים רבים, עובדים ומנהלים מפתחים שרותים ומוצרים חדשים ללקוחותיהם. שרותים אלה יש לשווק ללקוחות.
הסדנא מיועדת לעובדים ומנהלים אשר אינם באים מתחום השיווק בארגון.
במהלך הסדנא נלמדים עקרונות השיווק ונבחן יישומם במציאות הארגונית של המשתתפים.
בנוסף לומדים המשתתפים עקרונות לבניית אסטרטגיה שיווקית ובונים במהלך הסדנא תהליך כזה לאור צרכי הארגון.

התמודדות עם שינוי ארגוני מתמיד:

המציאות הארגונית של שנות ה-2000 מכתיבה שינויים רבים במציאות הארגונית.
ההתמודדות עם השינויים הינה קריטית לעובדים ולמנהלים בארגון.
הסדנא נותנת לעובדים כלים להתמודדות עם השינוי ולהכלתו ולמנהלים כלים הן להכלתו והן להובלת השינוי בארגון.

תקשורת אסרטיבית עם שותפי תפקיד:

תקשורת אפקטיבית הינה זו אשר מאפשרת לאחד לעמוד על עמדותיו אך מבלי לפגוע באחר.להיות תקיף אך לא תוקפן.
בסדנא מקבלים המשתתפים כלים לתקשורת אסרטיבית.
כלים אלה מתורגלים ע"י המשתתפים בסימולציות המדמות סיטואציות תקשורתיות שונות תוך שימוש בכלים לתקשורת אסרטיבית והעדפתה על סגנונות תקשורת אחרים.

הנעת עובדים:

עובד בעל מוטיבציה הוא עובד טוב יותר ומביא להשגים טובים יותר.
הסדנא מיועדת למנהלים בדרגים שונים ועוסקת בכלים ודרכים להגברת מוטיבציה של עובדים.הסדנא מקנה ידע על גורמי ההנעה השונים המניעים עובדים ונותנת כלים ישומיים לשיפור רמת ההנעה של העובדים.

 


עמוד הבית
אודות
יעוץ ארגוני
פיתוח הדרכה
פיתוח ניהולי
פיתוח מודלים חדשניים
סדנאות רב תחומיות
מאמרים
בין לקוחותינו
המלצות
צור קשר

יצירת קשר:
טל. 054-4432421
shavitt@internet-zahav.net

 
חזור למעלה
מפת האתר
 
             

לייבסיטי - בניית אתרים