פיתוח הדרכה



חברת "שביט - יעוץ ארגוני ופיתוח הדרכה"

עוסקת במגוון פתרונות בתחום פיתוח ההדרכה. 
מטרתנו היא לבנות תהליך פיתוח הדרכה מתאים המאפשר למצות את פוטנציאל העובד בתפקידו,
להכשירו לביצועים הנדרשים ממנו במסגרת תפקידו, הכרת תהליכי העבודה בארגון, והפיכתו לחלק מהארגון, יעדיו ותרבותו.

 

תהליכי פיתוח ההדרכה נעשים כחלק מתהליך ארגוני הכולל גם את הטמעת התהליך בארגון.
אנו מציעים תהליכי פיתוח הדרכה למגוון התפקידים בארגון החל מהעובד הזוטר ועד למנהל הבכיר, מהכשרה למיומנויות ביצועיות ועד תהליכי קבלת החלטות.
צוות חברת "שביט – יעוץ ארגוני ופיתוח הדרכה" מתמחה במגוון מתודות לפיתוח הדרכה כגון: פיתוח קורסים, פיתוח מערכי חונכות, הדרכה יחידנית, פיתוח מערכי שיעור ומארזי הדרכה, פיתוח סדנאות ועוד.
כל תהליכי פיתוח ההדרכה נעשים תוך שימוש בכלים יצירתיים וחדשניים מתחומי פיתוח ההדרכה והפיתוח הארגוני.
לכל לקוח מוצע פתרון יחודי המתאים לצרכיו בתחום פיתוח הדרכה.
       
   פעילויות מרכזיות בפיתוח הדרכה:

     • יעוץ ופיתוח מבנה ארגוני ותהליכי עבודה ליחידות הדרכה

     • פיתוח הכשרות מכוונות תפקיד

     • פיתוח מערך חניכה בארגון

     • ניתוח תפקיד כבסיס לפיתוח הכשרה

     • פיתוח מסלולי קידום (מסלולי קריירה) המגובים במערך הדרכה

     • איתור צרכי הדרכה ופיתוח מערך הדרכה כלל ארגוני

     • יעוץ אישי למנהלי הדרכה

     • הכשרה והדרכה למדריכים וחונכים

     • פיתוח מארזי הדרכה, ערכות הדרכה ומערכי שיעור

     • פיתוח תהליכי קליטה והכשרה לעובדים חדשים

     • הערכת תהליכי הדרכה



הדרכה - יעוץ ופיתוח מבנה ארגוני ותהליכי עבודה ליחידות הדרכה

יחידות ההדרכה בארגונים צריכות להיות בעלות מבנה ארגוני המשרת בצורה המיטבית את יעדי הארגון ואת צרכי פיתוח ההדרכה, ניהול ההדרכה וביצוע ההדרכה של הארגון.
צוות יועצי "שביט – יעוץ ארגוני ופיתוח הדרכה" יתאים את המבנה הארגוני, הגדרות התפקידים ביחידה, תהליכי העבודה והממשקים עם יחידות הארגון כך שיחידת ההדרכה תפעל ביעילות ובאפקטיביות.

פיתוח הדרכה - פיתוח הכשרות מכוונות תפקיד

ארגון המעוניין להכשיר את עובדיו לתפקידם ישאף לעשות זאת בצורה היעילה והאפקטיבית ביותר, על מנת להביא את העובד לתפוקה מירבית בזמן הקצר ביותר.
תהליך פיתוח ההדרכה יכלול את ניתוח התפקיד ובניית הכשרה יעודית המותאמת באופן מלא לצרכי התפקיד והארגון. ניתן לפתח הכשרה לתפקידים שונים מתפקידים זוטרים ועד לתפקידי ניהול בכירים.
ההכשרה תיבנה בשילוב מתודות הדרכה שונות בהתאם לתכנים הנדרשים תוך שימת דגש על למידה חוויתית ויצירתית, תרגול העובד/ מנהל בתרחישים מציאותיים תוך אינטגרציה בין מיומנויות. פיתוח ההדרכה יעשה במגוון שיטות וכלים וביניהם: פיתוח הדרכה ע"פ מודל תל"מ פיתוח הדרכה ע"פ מודל אלפא

פיתוח הדרכה - פיתוח מערך חניכה בארגון

כאשר נקלט עובד או מנהל בתפקיד חדש מומלץ כי יקבל ליווי מעובד או מנהל אחר אשר יחנוך אותו בתפקידו. החניכה יכולה להיות לפרק הזמן של הקליטה הראשונית של העובד בתפקידו או לפרק זמן ארוך יותר. פיתוח ההדרכה מתמקד בפיתוח מערך חניכה לקליטת עובד חדש בארגון וכן בשילוב בין קליטת העובד בארגון לבין קליטתו בתפקיד.
ניתן לפתח מערך חניכה הכולל תהליך חניכה שלם – תהליך החניכה, ערכה לחונך ומערכי חניכה. כמו כן ניתן להכשיר את החונכים לתפקידם זה.
מערך חניכה אפקטיבי במיוחד כאשר בארגון נקלטים עובדים במספר מועט כך שלא כדאי לארגון לקיים קורס. ניתן גם לשלב חניכה כהמשך לקורס וכחלק אינטגרלי מתהליך ההכשרה של העובד או המנהל.

פיתוח הדרכה - פיתוח מסלולי קידום (מסלולי קריירה) המגובים במערך הדרכה

אחד הגורמים המשפיעים על המוטיבציה של העובד הוא אופק הקידום שלו. לכן מומלץ למקד את פיתוח ההדרכה בבניית מסלול קידום תפקידי הבונה את שלבי התמחותו של בעל התפקיד ומגדיר "תחנות" ברמת מומחיותו.
לכל שלב התמחות יפותח מערך הדרכה מתאים.
כל שלבי ההכשרה יבנו מתוך ראיה כוללת אחת ויהוו נדבכים שונים של ההכשרה לתפקיד. ע"י פיתוח מסלול קידום ינתן מענה ארוך טווח להתפתחותו המקצועית של העובד.

פיתוח הדרכה - איתור צרכי הדרכה ופיתוח מערך הדרכה כלל ארגוני

איתור צרכי הדרכה הינו תהליך אבחוני אשר בוחן את כל צרכי ההדרכה בארגון על מחלקותיו השונות. במהלך האבחון נבחנים צרכי היחידות השונות בהווה ובעתיד, יעדי הארגון והנהלתו וההתאמה ביניהם. לאור האבחון תבנה תכנית הדרכה כלל ארגונית שנתית או רב שנתית הכוללת פיתוח הדרכה וישום תכניות הדרכה הקיימות בארגון או הניתנות לרכישה.
צוות היועצים של "שביט – יעוץ ארגוני ופיתוח הדרכה" יבצע את האבחון תוך שימוש בכלי אבחון ארגוניים המתמקדים בתהליכי הדרכה והכשרה.

פיתוח הדרכה - הכשרה והדרכה למדריכים וחונכים

עובדים רבים בארגונים נדרשים ליכולת הדרכה וחניכה.
מנחי "שביט – יעוץ ארגוני ופיתוח הדרכה" ינחו סדנאות יעודיות המקנות מיומנויות הדרכה, פרזטציה וחניכה. תכניות הסדנאות יותאמו במיוחד עבור כל ארגון בהתאם לצרכיו.

אוכלוסית היעד יכולה לכלול:
  • עובדים אשר עיקר עיסוקם בהדרכה ביחידות ההדרכה בארגון,
  • עובדים ומנהלים אשר עוסקים באופן חלקי בהדרכה בנוסף על תפקידם
  • עובדים ומנהלים אשר זקוקים למיומנויות פרזנטציה במסגרת עבודתם – הצגת תכניות בפני הנהלה, הרצאות בכנסים וכו'
  • עובדים ומנהלים החונכים עובדים חדשים

פיתוח הדרכה - פיתוח מארזי הדרכה, עריכת הדרכה ומערכי שיעור

צוות המפתחים והמנחים של "שביט – יעוץ ארגוני ופיתוח הדרכה" יפתח עבור ארגונכם מארזי הדרכה לנושאים הנדרשים במסגרת ההדרכות המתבצעות בארגון. מארז ההדרכה יכלול בהתאם לצורך את המרכיבים הבאים או חלקם:
  • מערך שיעור – הדרך המומלצת להעברת חומר הלימוד בהתייחס לאוכלוסית הלומדים, מבנה חומר הלימוד ושיטות ההוראה המתאימות ביותר.
  • לומדה ממוחשבת – לומדה
  • מצגת – אשר תלווה את מערך השיעור או ההרצאה הרלוונטית
  • תרגילים – מערכת של תרגילים לתרגול הלומדים בנושא המודרך. התרגילים יכולים להיות בכתב או סימולציות מעשיות.
  • מבחנים – במידת הצורך יפותחו מבחנים לבחינת הידע העיוני ו/או המעשי של הלומדים
  • שאלוני הערכה – שאלונים
פיתוח הדרכה - פיתוח תהליכי קליטה והכשרה לעובדים חדשים

שלבי הקליטה הראשונים של העובד החדש הינם קריטיים להצלחת העובד או המנהל בעבודתו. תהליך הקליטה צריך להתייחס לאספקטים שונים כגון הפן התפקודי, הפן הרגשי, הפן החברתי, המוטיבציה של העובד ועוד צוות היועצים של "שביט – יעוץ ארגוני ו פיתוח הדרכה" יפתח עבור הארגון מערך קליטה הכולל התייחסות לכל האספקטים הנ"ל תו"כ פיתוח הדרכה מתאימה הן מבחינת התכנים הנדרשים, סדר הלמידה ושיטות הלמידה המתאימות.


 


 
שביט יעוץ ארגוני - פיתוח הדרכה
 


 
 


עמוד הבית
אודות
יעוץ ארגוני
פיתוח הדרכה
פיתוח ניהולי
פיתוח מודלים חדשניים
סדנאות רב תחומיות
מאמרים
בין לקוחותינו
המלצות
צור קשר

יצירת קשר:
טל. 054-4432421
shavitt@internet-zahav.net

 
חזור למעלה
מפת האתר
 
             

לייבסיטי - בניית אתרים